ติดต่อ

1/108 หมู่ที่ 5 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก ตำบลฉลองอำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83100 

โทร. 076-521292; 0899313713