นาโนมิกซ์-ธัญพืช-ซุปเปอร์เอลีตา

ปุ๋ยจุลินทรีย์จุลธาตุคีเลตสูตรเข้มข้น

พร้อมตัวเร่งชีวภาพสูตรสำเร็จ

นาโนมิกซ์-ธัญพืช-ซุปเปอร์เอลีตา®

สำหรับหมักเมล็ดพันธุ์ (สำหรับข้าวสาลี, ข้าวไรย์, ข้าวโอ๊ต, ข้าวบาร์เล่ย์, ข้าวบัควีต)

 ทียู ยู 20.1-37999502-002:2012 เลขทะเบียน เอ 03575

ส่วนผสม ปริมาณ, เฮคเตอร์ /ลิตร ส่วนผสม ปริมาณ, เฮคเตอร์ /ลิตร
1 แมกนีเซียมคีเลต*   9,6±0,06 13 กรดมาลิก      2,4±0,08
2 ธาตุเหล็กคีเลต *   4,6±0,02 14 กรดทาร์ทาริก      0,25±0,01
3 แมงกานีสคีเลต*   5,6±0,02 15 กรดซิตริก   6,0±0,06
4 สังกะสีคีเลต*   2,0±0,03 16 กรดออกซาลิก   0,25±0,01
5 ทองแดงคีเลต*   0,6±0,01 17 กรดแอสพาราจีน   0,15±0,01
6 โคบอลต์คีเลต*   0,2±0,005 18 ทรานส์โฟลิคเวคเตอร์ “ทีเอฟวี”   0,18±0,01
7 โบรอนรวม 6,6±0,05 19 ปัจจัยเร่งการเจริญเติบโต “เอชวี”   0,3±0,015
8 โมลิบดีนัมคีเลต*    0,2±0,005 20 กรดอินโดลแอซีติก   0,06±0,001
 9 ไนโตรไมด์   39,6±0,1 21 กรดอินโดลบิวไทริก   0,06±0,001
10 โปแตสเซียมออกไซด์   12,0±0,06 22 ออกซาโลอะซิเทต   0,12±0,01
11 ซัลเฟต   24,5±0,3 23 ออกซาโลซักซีนิก   0,12±0,009
12 กรดซักซีนิก   2,4±0,08 24 สารลดแรงตึงผิว 0,18±0,005

*คือ กรดอำพัน, กรดแอปเปิ้ล, กรดแอสพาร์ติก, กรดมะนาว, กรดออกซาลิก, กรดทาร์ทาริก, กรดองุ่น, กรดเอธิลีนไดอะมีนไดซักซีนิก, กรดเอธิลีนไดอะมีนเตตระอะซิติก, และกรดไฮดร็อกซี่เอธิลิดีนไดฟอสโฟนิก

วิธีการใช้: หมักเมล็ดพันธุ์พืชก่อนนำไปหว่าน  โดยใช้วิธีการพ่นปุ๋ยจุลินทรีย์นาโนมิกซ์ (หรือพ่นพร้อมกับยาฆ่าหญ้า) ผ่านรถไถประเภทโมบิท็อกซ์, พี่เอสเอช-5, เคพีเอส-10, และพีเอส-10 ในปริมาณปุ๋ยจุลินทรีย์ 3 ลิตรต่อวัตถุดิบในการหว่าน 1 ตัน ถ้าจำเป็นให้ผสมน้ำเข้ากับผลิตภัณฑ์เพิ่มเป็นสองเท่า ก่อนที่จะผสมยาฆ่าหญ้าลงไป ให้ทดลองผสมเพื่อทดสอบการเข้ากันของสาร ส่วนผสมจะต้องไม่ตกตะกอน แต่อาจมีการขุ่นของสารผสม

ชนิดพืช วิธีการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ สัดส่วนการใช้ (ลิตร/ตัน)
ข้าวสาลี, ข้าวไรย์, ข้าวโอ๊ต, ข้าวบาร์เล่ย์, ข้าวบัควีต หมักเมล็ดพันธุ์พืชก่อนนำไปหว่าน  โดยใช้วิธีการพ่น นาโนมิกซ์-ธัญพืช-ซุปเปอร์เอลีตาสำหรับหมักเมล็ดพันธุ์ 3

ข้อควรระวัง! เมื่อใช้กับเกลือละลายน้ำของกรดฟอสโฟนิกและผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่าง นาโนมิกซ์จะตกตะกอน! ห้ามใช้งานเกินขนาดที่กำหนดเด็ดขาด!

มาตราการรักษาความปลอดภัย: ผลิตภัณฑ์ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 4 ของสารที่ก่ออันตรายได้น้อย โปรดใช้งานตามมาตราการรักษาความปลอดภัยมาตราฐานทั่วไป เมื่อถูกผิวหนังหรือตาให้ล้างออกด้วยน้ำ

การเก็บรักษา:  เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์จากโรงงานที่ปิดผนึกหนาแน่นภายใต้อุณหภูมิ 0°С - 30°С  โปรดหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

ผู้ผลิต: “Interregional Science-Production Agricultural Union NANOMIX”