นาโนมิกซ์-มันฝรั่ง-ซุปเปอร์เอลีตา

ปุ๋ยจุลินทรีย์จุลธาตุคีเลตสูตรเข้มข้น

พร้อมตัวเร่งชีวภาพสูตรสำเร็จ

นาโนมิกซ์-มันฝรั่ง-ซุปเปอร์เอลีตา®

อาหารเสริมไม่ดูดซึมผ่านราก

ทียู ยู 20.1-37999502-002:2012 เลขทะเบียน เอ 03575

ส่วนผสม ปริมาณ, เฮคเตอร์ /ลิตร ส่วนผสม ปริมาณ, เฮคเตอร์ /ลิตร
1 แมกนีเซียมคีเลต* 9,6±0,06 12 กรดซักซีนิก 4,8±0,02
2 ธาตุเหล็กคีเลต * 12,0±0,03 13 กรดมาลิก 4,8±0,02
3 แมงกานีสคีเลต* 7,2±0,02 14 กรดทาร์ทาริก 0,6±0,01
4 สังกะสีคีเลต* 5,5±0,03 15 กรดซิตริก 11,8±0,06
5 ทองแดงคีเลต* 4,2±0,01 16 กรดออกซาลิก 0,6±0,01
6 โคบอลต์คีเลต* 0,05±0,005 17 กรดแอสพาราจีน 0,5±0,02
 7 โบรอนรวม 7,2±0,05 18 สารลดแรงตึงผิว 0,16±0,005
  8 โมลิบดีนัมคีเลต* 0,1±0,005 19 สารทรานส์แฟกเตอร์ “ทีเอฟวี” 0,18±0,04
  9 ไนโตรไมด์ 44,0±0,09 20 ปัจจัยเร่งการเจริญเติบโต “เอชวี” 0,6±0,08
10 โปแตสเซียมออกไซด์ 12,0±0,06 21 ออกซาโลอะซิเทต 0,12±0,01
11 ซัลเฟต 27,5±0,08 22 ออกซาโลซักซีนิก 0,11±0,01

*คือ กรดอำพัน, กรดแอปเปิ้ล, กรดแอสพาร์ติก, กรดมะนาว, กรดออกซาลิก, กรดทาร์ทาริก, กรดองุ่น, กรดเอธิลีนไดอะมีนไดซักซีนิก, กรดเอธิลีนไดอะมีนเตตระอะซิติก, และกรดไฮดร็อกซี่เอธิลิดีนไดฟอสโฟนิก

วิธีการใช้: ใช้เป็นอาหารเสริมไม่ดูดซึมผ่านราก (ระบบรด) สำหรับพืชที่กำลังแตกใบโต เหมาะกับการใช้ควบคู่กับปุ๋ยไนโตร-โปแตสเซียมและสารป้องกันโรคหลังทดสอบใช้ร่วมกันแล้ว นาโนมิกซ์สามารถลดความเครียดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร เข้ากันได้ดีกับส่วนผสมยูเรียและสารกำจัดวัชพืชและยาฆ่าเชื้อรา การรดปุ๋ยให้ใช้อุปกรณ์รดน้ำธรรมดาทั่วไป การผสมใช้งานให้ผสมก่อนการใช้ทันที และเติมนาโนมิกซ์ 20 ลิตร ลงในสารผสมยูเรียปริมาณ 2000 ลิตร ต่อแปลงเพาะปลูก 10 เฮคเตอร์ (2 ลิตร / เฮคเตอร์) หรือก็คือ ให้ปุ๋ยจุลินทรีย์มีสัดส่วน 1 ต่อ 100 จนมีความเข้มข้น 1% อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสารผสมคือ +15-20°С ภายใต้อุณหภูมิอากาศอยู่ที่ +10-25°С และอุณหภูมิเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ไม่เกิน +5°С การให้อาหารเสริมทำ 2 ครั้ง โดยมีระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ รดตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็น โปรดหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ฝน หรือลมแรง

ชนิดพืช วิธีการใช้งาน สัดส่วนการใช้ (ลิตร/เฮคเตอร์) ระยะของการใช้ 
อาหารเสริมนาโนมิกซ์-มันฝรั่ง-ซุปเปอร์เอลีตา สารผสม 1:100
มันฝรั่ง ให้อาหารเสริมไม่ผ่านราก 2 200 เมื่อหัวมันเริ่มแทงก้าน
2 200 ให้หลัง 2-3 สัปดาห์
ข้อควรระวัง! เมื่อใช้กับเกลือละลายน้ำของกรดฟอสโฟนิกและผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่าง นาโนมิกซ์จะตกตะกอน! ห้ามใช้งานเกินขนาดที่กำหนดเด็ดขาด!

มาตราการรักษาความปลอดภัย: ผลิตภัณฑ์ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 4 ของสารที่ก่ออันตรายได้น้อย โปรดใช้งานตามมาตราการรักษาความปลอดภัยมาตราฐานทั่วไป เมื่อถูกผิวหนังหรือตาให้ล้างออกด้วยน้ำ

การเก็บรักษา:  เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์จากโรงงานที่ปิดผนึกหนาแน่นภายใต้อุณหภูมิ 0°С - 30°С  โปรดหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

ผู้ผลิต: “Interregional Science-Production Agricultural Union NANOMIX”