นาโนมิกซ์-กะหล่ำ

ปุ๋ยจุลินทรีย์จุลธาตุคีเลตสูตรเข้มข้น

พร้อมตัวเร่งชีวภาพสูตรสำเร็จ

นาโนมิกซ์-กะหล่ำ®

อาหารเสริมไม่ดูดซึมผ่านราก (กะหล่ำ, มัสตาร์ด)

ทียู ยู 20.1-37999502-002:2012 เลขทะเบียน เอ 03575

ส่วนผสม ปริมาณ, เฮคเตอร์ /ลิตร ส่วนผสม ปริมาณ, เฮคเตอร์ /ลิตร
1 แมกนีเซียมคีเลต* 9,6±0,06 10 โปแตสเซียมออกไซด์ 6,0±0,06
2 ธาตุเหล็กคีเลต * 7,2±0,03 11 ซัลเฟต 26,8±0,08
3 แมงกานีสคีเลต* 3,1±0,02 12 กรดซักซีนิก 4,8±0,02
4 สังกะสีคีเลต* 3,1±0,03 13 กรดมาลิก 4,8±0,02
5 ทองแดงคีเลต* 4,2±0,01 14 กรดทาร์ทาริก 0,6±0,01
6 โคบอลต์คีเลต* 0,1±0,005 15 กรดซิตริก 11,8±0,06
7 โบรอนรวม 4,2±0,05 16 กรดออกซาลิก 0,6±0,01
8 โมลิบดีนัมคีเลต* 0,15±0,005 17 สารลดแรงตึงผิว 0,16±0,005
9 ไนโตรไมด์ 22,0±0,09      

*คือ กรดอำพัน, กรดแอปเปิ้ล, กรดแอสพาร์ติก, กรดมะนาว, กรดออกซาลิก, กรดทาร์ทาริก, กรดองุ่น, กรดเอธิลีนไดอะมีนไดซักซีนิก, กรดเอธิลีนไดอะมีนเตตระอะซิติก, และกรดไฮดร็อกซี่เอธิลิดีนไดฟอสโฟนิก

วิธีการใช้: ใช้เป็นอาหารเสริมไม่ดูดซึมผ่านราก (ระบบรด) สำหรับพืชที่กำลังแตกใบโต เหมาะกับการใช้ควบคู่กับปุ๋ยไนโตร-โปแตสเซียมและสารป้องกันโรคหลังทดสอบใช้ร่วมกันแล้ว นาโนมิกซ์สามารถลดความเครียดจากการใช้สารเคมีทางการเกษตร เข้ากันได้ดีกับส่วนผสมยูเรียและสารกำจัดวัชพืชและยาฆ่าเชื้อรา การรดปุ๋ยให้ใช้อุปกรณ์รดน้ำธรรมดาทั่วไป การผสมใช้งานให้ผสมก่อนการใช้ทันที และเติมนาโนมิกซ์ 20 ลิตร ลงในสารผสมยูเรียปริมาณ 2000 ลิตร ต่อแปลงเพาะปลูก 10 เฮคเตอร์ (2 ลิตร / เฮคเตอร์) หรือก็คือ ให้ปุ๋ยจุลินทรีย์มีสัดส่วน 1 ต่อ 100 จนมีความเข้มข้น 1% อุณหภูมิที่เหมาะสมสำหรับสารผสมคือ +15-20°С ภายใต้อุณหภูมิอากาศอยู่ที่ +10-25°С และอุณหภูมิเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่ไม่เกิน +5°С การให้อาหารเสริมทำ 2 ครั้ง โดยมีระยะห่าง 3-4 สัปดาห์ รดตอนเช้าตรู่หรือตอนเย็น โปรดหลีกเลี่ยงแสงแดดจัด ฝน หรือลมแรง

ชนิดพืช วิธีการใช้งาน สัดส่วนการใช้ (ลิตร/เฮคเตอร์) ระยะของการใช้ 
อาหารเสริมนาโนมิกซ์-กะหล่ำ สารผสม 1:100
กะหล่ำ, มัสตาร์ด ให้อาหารเสริมไม่ผ่านราก 2 200 มีใบ 4-6 ใบ
2 200 เริ่มชูช่อ-ออกดอก

ข้อควรระวัง! เมื่อใช้กับเกลือละลายน้ำของกรดฟอสโฟนิกและผลิตภัณฑ์ที่เป็นด่าง นาโนมิกซ์จะตกตะกอน! ห้ามใช้งานเกินขนาดที่กำหนดเด็ดขาด!

มาตราการรักษาความปลอดภัย: ผลิตภัณฑ์ไม่มีพิษ ไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ไม่มีกลิ่น ไม่ทำให้เกิดการระคายเคือง จัดอยู่ในกลุ่มที่ 4 ของสารที่ก่ออันตรายได้น้อย โปรดใช้งานตามมาตราการรักษาความปลอดภัยมาตราฐานทั่วไป เมื่อถูกผิวหนังหรือตาให้ล้างออกด้วยน้ำ

การเก็บรักษา:  เก็บรักษาในบรรจุภัณฑ์จากโรงงานที่ปิดผนึกหนาแน่นภายใต้อุณหภูมิ 0°С - 30°С  โปรดหลีกเลี่ยงการโดนแสงแดดโดยตรง อายุการเก็บรักษา 2 ปี

ผู้ผลิต: “Interregional Science-Production Agricultural Union NANOMIX”