นาโนมิกซ์

ผลงานคิดค้นใหม่ของหน่วยงานสหกรณ์เกษตรของเรา – ผลิตภัณฑ์ “นาโนมิกซ์” – ปุ๋ยจุลินทรีย์จุลธาตุคีเลตสูตรเข้มข้น พร้อมส่วนผสมสารเร่งชีวภาพสูตรสำเร็จ เทคโนโลยีการผลิตของเรา ซึ่งพัฒนาขึ้นบนพื้นฐานของปฏิกิริยาการสร้างโพรงอากาศด้วยระบบหมุนวนและอัดฉีดตามทฤษฎีอุทกพลศาสตร์ (ลิขสิทธิ์ หมายเลข 22997 และ 40030) ได้ช่วยเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ได้อย่างทันตา และคุ้มค่าอย่างยิ่งต่อราคาทุกสตางค์ที่คุณจ่ายเพื่อผลิตภันฑ์ของเรา ความทรงประสิทธิภาพของ “นาโนมิกซ์” ได้รับการรับรองด้วยผลงานการค้นคว้ามากมายจากสถาบันวิจัยต่างๆและบริษัทผู้ผลิตผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรแห่งประเทศยูเครน