เกี่ยวกับ บริษัท

ผู้แทนของบริษัทนาโนมิกซ์ในประเทศไทยได้ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อพัฒนาธุรกิจทางการเกษตรของราชอาณาจักรไทย ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมอันไม่เหมือนใครในตลาดของนาโนมิกซ์พร้อมแล้วที่จะแก้ปัญหาต่างๆให้แก่เกษตรกรไทย เพื่อช่วยเพิ่มรายได้ให้มากขึ้นโดยลงแรงน้อยลง ผลิตภัณฑ์ของเราที่ผ่านการทดลอง ทดสอบโดยผลการวิจัยจำนวนมากมายนับไม่ถ้วน และถูกพัฒนาอย่างต่อเนื่องในแถบยุโรปตะวันออก ได้แสดงถึงประสิทธิภาพที่ทรงพลังของผลิตภัณฑ์ของเรา บริษัทนาโนมิกซ์ในประเทศไทยนั้น เป็นเพื่อนร่วมงานที่วางใจได้ และเป็นสหายของเกษตรกรไทย สหกรณ์การเกษตรเพื่อการวิจัยและการผลิตระหว่างภูมิภาค “นาโนมิกซ์” เป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาสารเร่งชีวภาพที่ไม่เหมือนใคร และวัตถุดิบนาโนฟลูออเรสเซนท์สำหรับอุตสาหกรรมทางการแพทย์และการเกษตร หนึ่งในนั้น เรามีการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงของหลักการสร้างโพรงอากาศ ผู้ก่อตั้งแบรนด์ “นาโนมิกซ์” และบริษัทผู้ผลิตชื่อเดียวกันนั้น คือ นักวิจัยผู้ทรงเกียรติ ผู้ประดิษฐ์สิ่งมหัศจรรย์ 3 ท่าน อันได้แก่ ด็อกเตอร์ทางเคมี, ด็อกเตอร์ทางเภสัชศาสตร์, และด็อกเตอร์ทางเทคนิควิทยาศาสตร์ จำนวนของสิ่งประดิษฐ์ที่ท่านผู้ก่อตั้งทั้ง 3 ท่าน และเหล่านักวิจัยทุกคนของนาโนมิกซ์ได้ร่วมกันคิดค้นและพัฒนานั้น มีจำนวนสิทธิบัตรและใบลิขสิทธิ์มากถึง 360 ใบเลยทีเดียว

ผลิตภัณฑ์ของเราได้รับการรับรองคุณภาพด้วยประกาศนียบัตรระดับนานาชาติ และภายใต้เครื่องหมายการค้า “นาโนเฟอร์ตี นาตูราลิส” ได้รับการแนะนำแก่เกษตรกรที่ต้องการทำการเกษตรชีวภาพในยุโรป ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ทรงประสิทธิภาพนยิ่งและไม่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ตามมาตรฐานของคณะกรรมาธิการแห่งสหภาพยุโรป ฉบับที่ EC 834/2007 และฉบับที่ EC 889/2008

 

ความจำเป็นของประเด็นปัญหา

ความสำคัญที่เป็นพิเศษของผลิตภัณฑ์อาหารเสริมแก่พืช ที่ช่วยเสริมส่วนประกอบธาตุจุลภาคย์ที่พืชยังขาดตกบกพร่องไปจากการดูดเสริมจากดินเพียงอย่างเดียวนั้น เป็นสิ่งที่ได้รับการยอมรับอย่างแพร่หลายในเชิงปฏิบัติทั่วโลกว่าจำเป็น และไม่เคยสร้างข้อสงสัยใดๆ แก่เกษตรกรต่างๆ ส่วนประกอบธาตุจุลภาคย์ที่ว่านี้ ก็เหมือนวิตามินต่างๆ ที่ช่วยส่งเสริมกระบวนการแลกเปลี่ยนมวลธาตุในระบบการเผาผลาญอาหารภายในเซลล์ที่สำคัญยิ่งของพืชให้เป็นไปตามขั้นตอนอย่างถูกต้อง หากไม่มีส่วนประกอบเหล่านี้แล้ว ก็จะไม่เกิดการสร้างเอ็นไซม์ และจะหยุดกระบวนการออกซิเดชั่น และการสังเคราะห์แสงขั้นพื้นฐานของพืชก็จะเป็นไปไม่ได้ รวมทั้งไม่สามารถเกิดการก่อตัวของสารน้ำตาลและโปรตีนได้ หากไม่มีส่วนประกอบธาตุจุลภาคย์เหล่านี้ ก็จะไม่มีชีวิต!

จากการสุ่มทดลองวิจัยดิน พบว่า องค์ประกอบของส่วนประกอบธาตุจุลภาคย์ที่จำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตนั้น ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาของการใช้ดินเพื่อทำการเกษตรอย่างต่อเนื่องทำให้ธาตุเหล่านั้นลดปริมาณลงเป็นสัดส่วนถึง 10-100 เท่าเลยทีเดียว! บนพื้นฐานที่มาที่ไปดังกล่าวนี้ ผลลัพธ์การใช้ปุ๋ยอินทรีย์ทั่วไปแบบดั้งเดิมเพื่อเพิ่มผลผลิตได้จึงไม่ได้ผล และลดประสิทธิภาพลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก

ปัญหาของการเสื่อมประสิทธิภาพของดินในพื้นที่การเกษตรจึงกลายเป็นปัญหาที่คุกตามไปทั่วทั้งโลก มวลชีวะของพืชผลต่างๆ คิดเป็นจำนวนกว่า 60-80% ไม่สามารถแปรธาตุได้ตามวัฏจักรวงจรชีวภาพในสภาพภูมิประเทศที่เสื่อมโทรมเช่นนี้

แม้แต่ที่สหรัฐอเมริกาเอง พื้นที่ที่เคยเป็นที่ดินอุดมสมบูรณ์กว่า 55% ในปัจจุบันก็กลายเป็นพื้นที่ที่เสื่อมสภาพ ไม่เหมาะสำหรับการทำการเกษตรอีกต่อไป ส่วนในยุโรปนั้น สัดส่วนพื้นที่แบบดังกล่าวยิ่งคิดเป็นตัวเลขที่มากขึ้นกว่านั้นอีก และจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยต่อไปอย่างน่ากลัว!

เพื่อที่จะหยุด “วัฎจักรอุบาทว์แห่งการเสื่อมโทรมของดิน” ซึ่งบัญญัติโดยนักวิทยาศาสตร์ชาวอังกฤษในปี ค.ศ. 1798 โดยท่านสาธุคุณพระโธมัส มัลตุส ในประเทศยูเครนได้มีการเรียกร้องให้ใช้มาตราการที่เข้มงวดมากขึ้น เพื่อสร้างความอุดมสมบูรณ์ของดินในพื้นที่การเกษตรอีกครั้ง โดยใช้วิธีการใส่สาร “ออร์แกนิค” ทั้งหลายลงในดิน และใช้ผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ธาตุคีเลตที่ไม่เป็นพิษต่อการเกษตรของเกษตรกรรุ่นใหม่ ที่สามารถดูดซึมผ่านผิวหน้าของพืชได้โดยง่าย

 

รางวัลต่างๆของเรา

บริษัท นาโนมิกซ์ พนักงานทุกคนของเรา และปุ๋ยจุลินทรีย์ นาโนมิกซ์® ที่ผลิตออกมาทั้งหมดของเรา ได้รับรางวัลต่างๆมากมาย ดังต่อไปนี้:

  • เหรียญ «สินค้ายอดเยี่ยมแห่งชาติ», รางวัล «ผู้นำในสาขาอุตสาหกรรม» (3 ตำแหน่งทั่วทั้งยูเครน), «รางวัลเพื่อเป็นเกียรติแก่การทำงาน», รางวัล "Business star", รางวัล «เกียรติแห่งสายอาชีพของยูเครน», รางวัล «พนักงานดีเด่นแห่งปี».
  • เครื่องราชอิสริยาภรณ์ «สำหรับคุณงามความดีต่อปิตุภูมิ», รางวัล «ดาวแห่งเศรษฐกิจของยูเครน», รางวัล «มืออาชีพแห่งสายอาชีพ», รางวัล «พระเยซูคริสต์พระผู้ไถ่», รางวัล «นักบุญนิโคลัย ผู้กระทำการอัศจรรย์».