Як підвищити урожай та покращити якість озимої пшениці

Олександр ЧУВУРІН, доктор хім. наук, канд. фарм. наук, МНВА «Наномікс», Володимир КАБАЧНИЙ, доктор фарм. наук, Микола ЦЕХМЕЙСТРУК, канд. с.-г. наук, Інститут рослинництва ім. В.Я. Юр'єва НААН України

иняткова важливість підгодівлі рослин мікроелементами, яких недостатньо в ґрунті, на сьогоднішній день в світі ні у кого не викликає сумніву. Мікроелементи подібно до вітамінів забезпечують найголовніші обмінні процеси організму. Без них неможливий фотосинтез. Без них не відбувається утворення цукристих і білкових речовин в клітині. Без них не працюють ферменти та зупиняються окислювальні процеси. Без них неможливе життя.

Вибірковий аналіз ґрунтів в господарствах регіону показує, що вміст деяких життєво необхідних мікроелементів за роки експлуатації землі впав до критичних значень. На цьому фоні ефект від вживання традиційних макродобрив NPK багатократно знижується.

На фоні високих доз мінеральних добрив та їх тривалому використанні починає відчуватися нестача мікроелементів. Особливо часто така ситуація складається на бідних елементами живлення пісчаних та супісчаних грунтах, при зрошенні та на торфовищах.

В живих організмах мікроелементи входять до складу ферментів, гормонів, вітамінів і інших життєво важливих сполук. Вважають, що в таких сполуках беруть участь близько 30 мікроелементів. Ферменти - це каталізатори біологічного походження, які прискорюють біохімічні реакції, а активність ферментів регулюється мікроелементами, хоча відомі випадки, коли активація ферментів можлива як мікроелементами, так і макроелементами.

Експериментально доведено, що мікроелементи необхідні для багатьох найважливіших біохімічних процесів, недолік елементів сповільнює ці процеси і навіть зупиняє їх. Для білкового, вуглеводного та жирового обміну речовин необхідні Mo, Fe, V, Co, W, B, Mn, Zn; у синтезі білків беруть участь Mg, Mn, Fe, Co, Cu, Ni, Cr; у дихані - Mg, Fe, Cu, Zn, Mn, Co. Тому мікроелементи знайшли широке практичне застосування як мікродобрива для польових культур, підгодівлі у тваринництві, птахівництві, рибництві [3].

Рідке мікродобриво «Наномікс» є водорозчинним комплексом органічно зв'язаних хелатованих мікроелементів Fe, Mn, Zn, Cu, Co, В, Мо, (Mg, S) з добавкою природних «енергетичних» кислот (янтарної, яблучної, винної та лимонної) і їх біологічно активних похідних (сукцинатів, малатів, тартратів і цитратів). Композиції для передпосівної обробки насіння посилені гетероауксинами.

Для зниження токсичності вхідних мікроелементів і підвищення їх біологічної доступності в мікродобриві «Наномікс»  використані широко вживані в медицині хелатуючі антидоти. У їх числі Трилон Б або ЕДТА (етілендіамінтетраоцетова кислота), ОЕДФ (гідроксіетілідендіфосфонова кислота), ЕДДЯ (этілендіаміндіянтарна кислота), а також природні дікарбонові і трикарбонові кислоти.

Багатий спектр використаних комплексоутворювачів  підвищує хімічну стійкість і рухливість хелатованих мікроелементів «Наноміксу» в середовищах з широким діапазоном рН. Мікроелементи залізо Fe, марганець Mn, цинк Zn, мідь Cu, кобальт Co знаходяться в органічно зв'язаній хелатній формі. Амфотерні елементи молібден Мо і бор В хелатовані ОЕДФ.  Мезофільні елементи магній Mg та сірка S присутні у формі хелатів ЕДДЯ,   сукцинатів, малатів, тартратів і цитратів.

Швидкість проникнення хелатованих мікроелементів через епідерміс і кутикулярний шар рослин зростає до 12-15 разів. Це дозволяє ефективно використовувати препарат «Наномікс» для позакореневої підгодівлі   вегетуючих рослин і багатократно знизити його робочу концентрацію.

Похідні янтарної (бурштинової), оксіянтарної (яблучної і винної), щавлевої і лимонної кислоти  беруть участь в найважливіших окислювальних циклах перетворення речовин в організмі (Кребса, Робертса і Барро), виконуючи на різних стадіях функцію активаторів енергетичних процесів, сприяючи накопиченню в  клітках АТФ (аденозінтрифосфату) і посиленню кислородопосточання.  Вони підвищують живучість рослин і пристосовність до несприятливих умов.

Ці коштовні природні полікислоти в препараті «Наномікс» виконують функцію комплексоутворювачів, покриваючи мікроелементи фіксованим органічним шаром, полегшуючи їх просування в рослинних тканинах.

Гетероауксин для протрави насіння у вигляді β-индолілоцетової та  β-индолілмасляної кислот сприяє прискореному утворенню коріння.

Препарат «Наномікс» адаптований до застосування на різних культурах з урахуванням їх потреби в мікроелементах.

 

Взаємодія мікро- і макроелементів в рослинах (коливання рівня однієї складової автоматично обмежує споживання залежних від нього елементів).

 

Іноді даний взаємозв'язок дає в результаті цілу гаму симптомів недостачі, а там де є недостача одного елементу, як наслідок, до ослабленої рослини відразу чіпляється цілий «букет» захворювань. Повірте, застосування добрив (через ґрунтову або листову підгодівлю) не звільняє від необхідності використання засобів захисту рослин.

В 2009 та 2010 роках в лабораторії рослинництва та сортовивчення Інституту рослинництва ім.. В.Я. Юр'єва НААН проводили випробування рідкого мікродобрива «Наномікс-зернові» на пшениці озимій сорту Досконала.

Погодні умови осені 2008 р. були теплими та сухими. Середньодобова температура повітря зимових місяців також була на 1,1-4,0 оС більшою від норми. Початок весни був досить вологим та теплим. Так, кількість опадів в березні була більшою від норми на 52,1 мм, або на 184 %, а середньодобова температура повітря на 2,0 оС вище норми (1,7 оС проти мінус 0,3 оС). Проте квітень та травень можна охарактеризувати як прохолодні з недостатнім зволоженням. Так, середньодобова температура була меншою за норму на 0,9 і 1,5 оС, а сума опадів на 32,3 і 2,6 мм, або на 91 і 6 %, відповідно до місяців.

Найбільш посушливі умови влітку відмічено у червні місяці. В загальному осінній (вересень - листопад) і весняно-літній (березень - І декада липня) періоди вегетації можна охарактеризувати як посушливі, кількість опадів на 32 і 14 % відповідно менші за норму, та теплі середньодобова температура повітря більша за норму на 1,6 і 0,1 оС, відповідно.

Погодні умови осені 2009 року були теплими та сухими. Середньодобова температура повітря грудня була близькою до норми (мінус 4 оС), в січні вона була нижча за норму на 3,1 оС, в лютому більшою за норму на 1,9 оС. Кількість опадів в грудні 2009 року перевищувала норму на 44,2 мм, у січні 2010 року – на 7 мм, у лютому – на 25,5 мм.

Початок весни був недостатньо вологим, але теплим. Травень можна охарактеризувати як теплий за температурою повітря та перезволожений. Основна кількість опадів у травні випала в другій декаді (40 мм).

Посушливі умови влітку відмічено у всі літні місяці.

В загальному весняно-літній (березень - перша декада липня) період вегетації можна охарактеризувати як посушливий, кількість опадів на 9,8 % менша за норму, та теплий: середньодобова температура повітря більша за норму на 2,0 оС.

Умови 2010 року, на Харківщині були вкрай несприятливими для формування урожаю озимих зернових культур через осінню посуху, особливо в центральних і північних районах, тривале залягання (60-80 діб) льодової кірки на посівах взимку, весняно-літню посуху та значне поширення шкідників на посівах.

Дослід було закладено на двох фонах мінерального живлення – контроль (без добрив) та N60P60K60 у вигляді 200 кг нітроамофоски під основний обробіток грунту.

Ефективність від застосування мікродобрива «Наномікс зернові» відмічена на обох фонах мінерального живлення.

Застосування даного препарату одноразово у фазу початку трубкування (2 л/га) дозволило додатково отримати  1,08 т/га на контролі і 0,98 т/га при застосуванні мінеральних добрив.

При подвійному застосуванні препарату – 2 л/га в трубкуванні + 2 л/га у фазі колосіння більша прибавка урожайності була зафіксована на удобреному фоні – 1,07 т/га, аза контрольного варіанту – 0,62 т/га.

Урожайність пшениці озимої, т/га, середнє за 2009-2010 рр.

Варіант обробки Контроль N60P60K60 + до контролю
Контроль 2,75 4,32 1,57
Трубкування 3,82 5,29 1,47
+ до контролю 1,08 0,98  
Колосіння 3,37 5,38 2,02
+ до контролю 0,62 1,07  

Найбільш ефективним було застосування препарату «Наномікс зернові» в складному за погодними умовами 2010 році.

Мікродобриво при застосуванні у фазу трубкування позитивно впливало на коефіцієнт продуктивного кущіння рослин пшениці озимої на удобреному фоні. Проте на фоні без добрив ці показники були меншими, ніж на контролі без обробітку. Застосування препарату «Наномікс зернові» сприяло підвищенню продуктивного кущіння, підвищувало висоту рослин тв. довжину і озерненість колоса.

За результатами досліджень було встановлено, що одноразове обприскування посівів  препаратом Наномікс на сівозмінному фоні (без добрив) сприяло підвищенню урожайності пшениці озимої на 1,79 т/га, а при дворазовому обприскуванні посівів – на 0,55 т/га. При вирощуванні пшениці озимої на фоні N60P60K60 більшу прибавку урожаю зерна пшениці озимої було отримано також у варіанті з одноразовим обприскуванням посівів (1,24 т/га). Дворазова обробка посівів мікродобривами сприяла підвищенню урожайності пшениці озимої на 0,58 т/га.

Урожайність пшениці озимої сорту Досконала залежно від обробки препаратом Наномікс та фону мінерального живлення, т/га, 2010 р.

Варіант обробки Без добрив N60P60K60 +
Контроль 1,99 2,40 0,41
Трубкування 3,78 3,64 -0,14
+ до контролю 1,79 1,24  
Колосіння 2,54 2,98 0,44
+ до контролю 0,55 0,58  

Аналогічні результати отримано і при виробничих випробуваннях рідкого мікродобрива «Наномікс зернові». Так, на полях ТОВ Агрофірма «Лан» Сумської області, найвищу прибавку урожайності пшениці озимої отримано при застосуванні «Наномікс зернові» - 11,63 ц/га, або 48,4 % по відношенню до контролю. При застосуванні препаратів гумат натрію та гумат калію приріст урожайності був у межах 10,2 та 18,5% відповідно препаратів.

 

Пшениця озима. Приріст урожайності після обробки препаратом «Наномікс-зернові» в порівнянні з аналогами в ТОВ Агрофірмі «Лан» 2010 р., 136 га.

 

Економічна ефективність застосування рідкого мікродобрива «Наномікс зернові» показана на прикладі ТОВ СП «Нібулон» в 2010 році в розрахунку на 1 га посіву. Найменшу економічну ефективність отримано при застосуванні препарату Агат 25 – вартість прибавки урожайності склала 201,6 грн./га, в той час, як при застосуванні «Наномікс зернові» даний показник був на рівні 369,6 грн./га. Аналогічна закономірність і по чистому прибутку – 146,9 та 302,6 грн./га.

 

Пшениця озима. Економічний ефект приросту урожайності під дією різних препаратів в ТОВ СП «Нібулон» 2010 г., площа – 750 га.